Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés

Október 15 és 17 között ünnepelte egri fennállásának 60. születésnapját a Földrajz Tanszék. A három napos eseménysort az ünnepélyes köszöntő és kiállítás megnyitó, másnap egész napos tudományos konferencia, harmadnap terepbejárás alkotta, társítva a baráti együttlét terített asztalával.

1949. szeptember elsején indult főiskolai tanárképzés évfordulóját a TTK C-épületében az Agria Voches együttes „A csitári hegyek alatt” klasszikusan modern feldolgozása nyitotta meg. Mátyás Ferenc rektorhelyettes úr méltatta a jubileumot, ami az egy éves debreceni előkészítés után egyszersmind több más természettudományi tanárképzésnek kerek évfordulója is. Liptai Kálmán dékán úr köszöntötte tanszékünket – tudjuk, hogy erős túlzásként –, mint a természettudományok zászlóshajóját. A beszédek után, melyeket Jónás Zoltán kulturális igazgató úr, tanszékünk egykori növendéke konferált és kötött össze a diákévek személyes élményeivel, különleges zenei és képi élmény következett. A zenekar változatos hangfekvésben tolmácsolta az öt kontinens emblematikus és kevésbé ismert dalait, az utóbbiakat is gondosan fogalmazott magyar szöveggel. A zenéhez Ruszkai Csaba autentikus képsorozata komponált mindvégig élvezetes látványt Amerikától Európáig. Ezután a tanszék vezetője Pajtókné Tari Ilona rövid prezentációja mutatta be a 60 évet, főként a korábbi vezetők, Udvarhelyi Károly, Futó József, Köves József, Bodnár László és Pozder Péter érdemeit méltatva. A bemutató utalt a jelen és a közeljövő feladataira is, és arra, hogy mindez megtalálható 141 oldalon a tanszék frissen elkészült Ünnepi Almanachjában (szerk. Pajtókné Tari Ilona). A köszöntőt a „Változásban a földrajztanítás” című kiállítás megnyitása követte, amelyet röviden Ütőné Visi Judit, az alkotók egyike, a tanszék oktatója ismertetett. A falakon a Főegyházmegyei Könyvtár földrajzi vonatkozású relikviáinak másolatai láthatók, amelyek szemléltetik, hogyan bővültek földrajzi, térképészeti és csillagászati tudományos ismereteink. A vitrinekben található térképek, könyvek, pedig az iskolai földrajzoktatáshoz kapcsolódnak.

A második nap a „Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés” című tudományos konferencia igyekezett Egerbe szólítani a rokon területek élvonalbeli hazai kutatóit. A rendezvény házigazdája Pajtókné Tari Ilona köszöntőjében felvetette, hogy leáldozni látszik a csak egy dologhoz értő specialisták korszaka. A munkaerőpiac hektikus ingadozásai csak a széles ismeretekkel bíró, azokat életük során többször is teljes váltással megújítani tudó szakemberek lesznek sikeresek az értelmiségi pályán. A konferencia-kötetbe amely 466 oldalon ugyancsak elkészült a megnyitóra (szerk. Pajtókné Tari Ilona és Tóth Antal), 55 teljes publikáció érkezett, ideértve a plenáris ülés a öt felkért előadója, Szabó Mária (ELTE, Budapest), Lóczy Dénes (PTE, Pécs), Süli-Zakar István (DE, Debrecen) és Bernek Ágnes (ZsKF, Budapest) írásait is. A délutáni természetföldrajzi, társadalomföldrajzi, illetve területfejlesztési szekciók mellett, a legnépesebbnek a földrajzi ismeretszerzés szekció, (hagyományos nevén oktatásmódszertan) bizonyult. Vendégeink üdvözölték, hogy a szűkre szabott idő ellenére sikerült minden írásműnek 15-20 perces szóbeli bemutatást is biztosítani.
A konferencián – minden szerzőt csak egyszer számolva – 75 geográfus, és ennek társtudományait művelő kolléga jegyzi az írásokat. Büszkén számoltuk össze, hogy a földrajz-képzésben érdekelt 5 nagy egyetem és 4 főiskola szakemberei is szerzőként szerepelnek kötetünkben. Gyors számításaink szerint, összesen 5 intézet- és 2 iskolaigazgató, 9-9 tanszékvezető illetve egyetemi tanár, 2 főiskolai tanár, 14 egyetemi- és 11 főiskolai docens, 8-8 adjunktus és tanársegéd, valamint 6 PhD hallgató tisztelte meg szerzőként rendezvényünket. A regisztrált, tényleges szakmai résztvevők száma 51 volt.
A feszített másfél nap szakmai programját szombaton terepbejárással vezették le a résztvevők. Dávid Árpád kollégánk értő túravezetését és utánozhatatlan stílusát, valamint Hevesi Attila (ME, Miskolc) búvópatakszerűen feltörő tárgyi tudását élvezve megtudhattuk, hogy a természet kövei hogyan tudnak egyszerre tájszépítők, életterek és rejtélyek forrásai lenni. Kiderült az is, hogy a bor kiváló minőségéhez sem elég a jó fahordó és a pince sötétje. Az is kell, hogy az űrt, melynek mértéke immár a pincekilométer is, vulkáni tufa vegye körül.
Hosszú idő után először rendezett ilyen átfogó tartalmú tudományos konferenciát a Földrajz Tanszék. De, amint ezt az érdeklődő és szereplő vendégek nagy száma, valamint a helyszíni és utólagos visszajelzések sugallják, máskor is érdemes lesz Egerbe hívni a geográfia művelőit és oktatóit.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona
tanszékvezető
Földrajz Tanszék

A konferencián készült fényképeket megtekinthetik a galériában.

A születésnapi rendezvényről bővebb információ megtekinthető a http://valtozofold.ektf.hu internet címen.