szeptember 1, 2009

A Természettudományi Kar Bemutatkozása

Eszterházy Károly Főiskola – Természettudományi Kar

Főiskolánk névadója, gróf Eszterházy Károly, egri püspökké való kinevezése után, 1762-ben érkezett Egerbe. A széles látókörű, nagy műveltségű püspök kemény munkával, nagy eltökéltséggel, álmai megvalósításához látott. Igyekezett építészeti, szellemi és művelődési központtá varázsolni a várost. A legmaradandóbb alkotása, a ma is Líceumként tisztelt épület létrehozása volt. Ahogyan ő fogalmazta “Soha semmi sem szerezhetett volna lelkemnek nagyobb örömöt ennél…mert hiszen, amikor ennek a líceumnak alapjait lefektettem és nagy költségemmel be is fejeztettem, semmi másért nem tettem, mint szeretett hazámért és a közjóért, hogy itt a Múzsák otthonában, a királynak hű és a hazának hasznos polgárokat formálni lehessen.”

Négyfakultásos egyetemet kívánt létrehozni, amely a tudás áldását adja majd a keresőknek. A Líceum 1774-től viszi az oktatás fáklyáját, olykor hányattatva, olykor hátráltatva, de mindig hittel tele. A sors furcsa fintora, hogy a késői utódoknak, a 21. század generációjának kell a püspöki álmokat beteljesíteniük.

A megálmodott négy kar egyik késői utóda a Természettudományi Kar, amely a régióban a természettudományok eltökélt népszerűsítője, a felsőfokú tanulmányok fellegvára. A Líceum monumentális csöndjét az Almagyar dombról néző Campus, a Természettudományi Kar otthona, európai színvonalú, vonzó hely.

A klasszikus természettudományok alapszakjai, a biológia, a földrajz, a környezettan, a kémia és a matematika, békésen élnek itt együtt a programtervező informatikus, sportszervező és testnevelő edző BSc. szakokkal. A Matematikai és Informatikai Intézet modern arculatot viselő, számtalan számítógépet és robotot rejtegető épülete, kiváló kiegészítője a hallgatóktól nyüzsgő, pezsgő világot mutató, az élő és élettelen természettudományokat magában rejtő komplexumnak.

Az elmúlt években, színvonalas oktatásuknak köszönhetően, tanárszakokkal is gazdagodtunk, az ideérkező választhat már a földrajztanár, informatikatanár, kémiatanár, matematikatanár és testnevelő tanár mesterszakok közül is.

Tudjuk, hogy nem az iskolának, de az életnek tanulunk, így nagy hangsúlyt helyezünk vállalati kapcsolatainkra, otthon érzik magukat nálunk a régió cégei, éppen úgy ahogy hallgatóink is az élet sűrűjében. A közvetlen kapcsolatot támogatják az általunk életre keltett felsőfokú szakképzések is. Élelmiszeripari menedzser, bortechnológus, gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és feldolgozó, hulladékgazdálkodási technológus, logisztikai műszaki menedzserasszisztens és Web-programozó hallgatók tanulnak itt nagy megelégedéssel.

Az élelmiszerbiztonsági kutatások egyik országos éllovasa, az EGERFOOD Egri Regionális Tudásközpont, híd a természettudományos oktatás és kutatás között, a lehetőség csírája, hogy ne csak oktatásban, de az alkalmazott tudományban is jeleskedhessünk.

Gyökereink Eszterházy püspök álmából táplálkoznak, és mint egy jelképül, a Természettudományi Karhoz tartozó Varázstorony a Líceumban vert tanyát rejtélyeivel, furcsaságaival és az épületbe csempészett csillagokkal, hogy ne engedje elkallódni Einstein késői örököseit.

Mélységes hitünk van abban, hogy helyünk van Európa oktatási térképén, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra, hogy értsük, ami nekünk szól, és elmondhassuk, ha mondanivalónk akad. A kiváló oktatási színvonalhoz emberi hang, baráti légkör és alkotó közösségek járulnak hozzá. A jó közérzethez kiváló sportlétesítmények, sportos mindennapok és a hegyen játszó fénysugarak járulnak hozzá.

Dr. Liptai Kálmán
dékán