Péntek – Kriptogám növények napja

Aktuális Eredmények a Kriptogám növények kutatásában konferencia – Eger

Programok:

Helyszín: C-106-os előadó

09.00 - Megnyitó Plenáris előadás

09.50 – 10.10 - Molnár Katalin – Farkas Edit - A zuzmókémiai kutatások legújabb eredményei

10.10 – 10.30 - Farkas Edit: A lichenológia kiemelkedő eredményei Magyarországon és a világon a 3. évezred kezdetén

10.30 – 10.50 - Lőkös László – Farkas Edit.: Taxonómiai és florisztikai eredmények a hazai lichenológiában

10.50 – 11.10 – Kávészünet

11.10 – 11.30 - Marschall Marianna: Fruktántartalmú mohafajok metabolikus aktivitása különböző környezeti tényezők függvényében

11.30 – 11.50 - Dulai Sándor – Molnár István: A vízvesztés és a termőhely fényklímájának hatása a II fotokémiai rendszer hőmérsékletérzékenységére egy kiszáradástűrő mohafajban

11.50 – 12.10 Király Ildikó, Márialigeti Sára és Ódor PéterA faállomány és a mohaközösség kapcsolata az őrségi erdőkben

12.10 – 12.30 - Ódor Péter, Papp Beáta és Szurdoki Erzsébet: Szikes gyepek mohaközösségének dinamikája, az NBmR 9 éves adatsora alapján

12.30 – 12.50 - Szurdoki Erzsébet, Szövényi Péter és Major Ágnes:  A Sphagnum recurvum fajcsoport genetikai vizsgálata

12.50 – 13.20 - Ebéd

13.30 – 13.50 - Papp BeátaÚj magyar moha vörös lista és a „Fontos Mohavédelmi Területek„ (IBrA) kijelölése

13.50 – 14.10 - Sass-Gyarmati AndreaA Lopholejeunea nemzetség monográfiája; Afrika és az Indiai-óceáni szigetek

14.10 – 14.30 - Fogarasi Gábor, Nagy János: Szibériai tőzegmohalápok állományalkotó Sphagnum fajainak cönológiai felmérése

14.30 – 14.50 - Papp BeátaA Magyar Természettudományi Múzeum gyűjtőútjainak eredményei a Balkán mohaflórájának feltárásában

14.50 – 15.10 - Bartha Dénes – Csiszár Ágnes – Szűcs Péter – Lóth Hajnalka – Zentai Kinga – Richter Zoltán: Kriptogám bioindikátorok vizsgálata sugárterhelés kimutatására

15.10 – 15.30 - Pénzesné Kónya ErikaDicranum fajok térelfoglalási sajátosságainak in vivo és in vitro kísérletes vizsgálata különböző léptékben

15.30 – 15.50 – Kávészünet

15.50 – 16.10 - Szűcs Péter: Jövevény mohafajok Európában és Magyarországon

16.10 – 16.30 Szűcs Péter, Fodor Andrea, Balogh Lajos: Adatok Nyugat-Magyarország mohaflórájához, a Savaria Múzeum gyűjteménye alapján

16.30 – 16.50 - Buczkó Krisztina: Oligotrófia-eutrófia: A Kárpáti régió kovaalgái

16.50 – 17.10 - Soróczki – Pintér Éva: Kovaalgák jelentősége a paleolimnológiai állapot-rekonstrukciókban

17.10 – 17.30 - Németh József – Balogh Lajos: Piers Vilmos százéves herbáriumának moszatai

Az előadások anyagai angol nyelven publikálhatók a főiskola új növénybiológiai folyóiratában:
http://abpa.ektf.hu/