Élményműhely – I. Egri Matematikai-Művészeti Napok 2011

8.30 – 8.40 Műhelynyitó

Habis László, Eger város polgármestere, valamint Szilágyi Ibolya, az Eszterházy Károly Főiskola oktatója és Fenyvesi Kristóf (Jyväskyläi Egyetem, Finnország), az ÉlményMűhely Mozgalom és az Ars Geometrica vezetője köszöntik az I. Egri Matematikai-Művészeti Napok 2011 résztvevőit.
Helyszín: C 124, és kivetítőn közvetítve: C 106, C 121

8.40 – 9.30 Párhuzamos előadások:  MEGLEPŐ MATEMATIKA

Matematika órákon már megszokhattuk, hogy az előadó ábrákat, három dimenziós modelleket vagy kompjúter-animációkat használ mondandója érzékeltetésére. Én azonban ezúttal néhány szokatlan eszközhöz folyamodom, hogy kedvet csináljak a matematikához: poliédertranszformációk UV-fénnyel; lézerfény és füst Pascal kúpelméletének szemléltetéséhez; matematikai jégkrém Dandelin tétele alapján; hiperbolikus felületek újságpapírcsíkokból; egy Klein-kancsó felszeletelése; L- és hatszög alakú sültkrumpli készítése (matematikailag igazolhatóan) egészséges és egészségtelen célokra… A helyszínen bemutatott demonstrációk mellett egy filmbejátszást megtekintve élvezzük együtt a súlytalanságot, amit az Európai Űrügynökség jóvoltából élhettem át; szemügyre vesszük az Ishango rudat, a földkerekség egyik ősi matematikai vonatkozású tárgyát, aminek évekig tartó kutatásában afrikai élményeim is a segítségemre voltak… Senki ne egy hagyományos matematikai előadást várjon, sokkal inkább bűvészmutatványokat, amiket ezúttal nem nyuszikkal, hanem a matematika segítségével fogok bemutatni.”

Helyszín: C 124

Dr. Dirk Huylebrouck – csaknem 8 évet töltött Kongóban, ezt követően Portugáliában, a Maryland Egyetem európai intézetében, a Bostoni Egyetem brüsszeli tagozatán, valamint az Európai Üzleti Tudományok Iskolájában tevékenykedett. Három év újabb afrikai tartózkodás után, amelynek a ruandai polgárháború vetett véget, a Genti Egyetemen tanított. Jelenleg a brüsszeli Sint-Lucas Egyetem Építészmérnöki Tanszékének tanára. Több felfedezése is kiváltotta a nemzetközi média figyelmét (CNN, BBC, RAI, Le Monde, stb.); számos könyv és tudományos közlemény szerzője.

8.40 – 9.30 Párhuzamos előadások: KOLUMBUSZTÓL BOLYAIIG – A FÖLDRAJZTÓL A GEOMETRIÁIG

Dr. Lénárt István (ELTE TTK) előadása diákoknak, tanároknak és minden érdeklődőnek
Milyennek képzelte az emberiség a földet, amelyen él? Hogyan jutott el a világ közepén álló, mozdulatlan síktól a Nap körül vándorló földgolyóig? Hogyan függtek össze ezek az elképzelések a geometriai fogalmak fejlődésével? Földrajz, történelem, geometria és egy csipetnyi fizika keveréke – erről szól az előadás.
Helyszín:  C 106

8.40 – 9.30 Párhuzamos előadások: A VILÁG HARMÓNIÁI: AZ ARITMETIKA, GEOMETRIA, FESTÉSZET, ZENE, MECHANIKA ÉS CSILLAGÁSZAT ÖSSZEFÜGGÉSEI PITHAGORASZ, RAFFAELLO, A KÉT GALILEI ÉS KEPLER MUNKÁIBAN

Szabó István Jenő, matematika-fizika tanár (Kossuth Lajos Szakközépiskola, Csepel) élményszerű, ismeretterjesztő előadása
összefoglaló: Johannes Kepler az 1619-ben megjelent Harmonices mundi című művében életre kelti a pithagoreusi és platóni gondolatot a világ tökéletességének arányelméleti összefüggéseiről, s kiterjeszti a bolygók mozgásának vizsgálata során tapasztalt eredményeire. Az előadás az antik alapok felvezetése (Pithagorasz) után elemzi ennek továbbfejlődését a reneszánsz művészetben (Raffaello) és zeneelméletben (Vincenzo Galilei). Mindez kiteljesedik a bolygók hangsorainak bemutatásával (Kepler), végül a harmóniatan mechanikai modellezésével (Galileo Galilei). A műhelymunkával ötvözött rendhagyó, tudományközi tanórát, az eredeti reneszánsz nyomtatványok kivetített képei és a reneszánsz lant hangzó akkordjai kísérik.
Helyszín: C 121

 

9.30 – 9.40 Szünet

 

9.40 – 17.00 Élményműhely Zometool óriás-építés

A NANO-VILÁG GIGA MÉRETEKBEN – „IN MEMORIAM RICHARD BUCKMINSTER FULLER”
KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB ZOMETOOL KONSTRUKCIÓJÁNAK LÉTREHOZATALA – ÉLMÉNYMŰHELY ÓRIÁS-ÉPÍTÉS AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ZOMETOOL MUNKACSOPORT VEZETÉSÉVEL, ÓVODÁSOK, DIÁKOK, ÉS AZ EGRI FŐISKOLA TANÁRAINAK RÉSZVÉTELÉVEL

Szabó Ildikó (ÉlményMűhely – ANK-Pécs) – dr. Stettner Elonóra (KE) – dr. Vörös László (PTE)

Helyszín: C épület földszinti aula
Résztvevők száma: 25-30 fő * 2 (délelőtti és délutáni csoport)
Összefoglaló: Közép-Európa legnagyobb Zometool konstrukcióját hozzuk létre, Richard

Buckminster Fuller, a huszadik század legendás géniuszának terveiből kiindulva….
Fizikai terünk a természeti struktúrákat és az emberi konstrukciókat egyaránt meghatározó, csodálatos, geometriai összefüggések révén szerveződik. A ZomeTool modellező készlet a tanulás, az alkotás és a közös játék egyedülálló eszközeként képes e komplexitást egyszerű formában megjeleníteni. Habár a Zometool-t Nobel-díjas, Wolf-díjas tudósok is használták-használják munkájuk során – például Linus Pauling vagy Richard Smalley (a C60 – Buckminsterfullerén óriásmolekula felfedezője) és Dan Shechtman (a kvázikristályok felfedezője) – eredetileg mégis gyermekek számára készült. Miért? Azért mert gyermekkorában az ember sokkal könnyebben tanul meg új, számára ismeretlen nyelveket…
A ZomeTool óriás-konstrukció az egri főiskolán marad és a kreativitás és innováció, a művészet és a tudomány kapcsolatából születő eredmények erejét hirdeti a főiskola polgárai és vendégei számára. A konstrukció megújulni képes alkotás, évről-évre újra tervezhető, az elemekből újabb és újabb komplex alkotások hozhatók létre. A ZomeTool Inc. (USA) az ÉlményMűhely hivatalos partnere.

9.40 – 11.10 Párhuzamos műhelyek diákoknak és tanároknak

 
1. műhely: PARADOX FORMÁK, LEHETETLEN ALAKZATOK
F. Farkas Tamás (Szent István Egyetem Ybl Miklós Építészeti Kar)
F. Farkas Tamás fő kutatási területe az ún. lehetetlen alakzatok, melyekkel 1972 óta foglalkozik. Kiindulópontjai a Penrose-háromszög, a Möbius-szalag, a hiperkocka, illetve M. C. Escher művészete. Saját bevallása szerint eddig több mint 2000 “lehetetlen formát” készített. Ezek a síkbeli alakzatok térhatásukat tekintve kétértelműen viselkednek. Farkas Tamás spirális szerkezeteket, önmagukba visszatérő, folytonos láncolatokat, összefüggő textúrákat alakít ki belőlük. Az utóbbi években valós háromdimenziós struktúrákat is tervez. A műhelyén résztvevők beavatást nyernek a lehetetlen alakzatok, paradox formák titkaiba.

HELYSZÍN: C 11
Résztvevők száma: 20 fő

2. műhely: M. C. ESCHER PERIODIKUS MINTÁI HÁROMDIMENZIÓS TESTEK FELÜLETÉN

Dr. Stettner Eleonóra (Kaposvári Egyetem) műhelye
Helyszín: -
Résztvevők száma: 20 fő

M. C. Escher periodikus mintáinak többségét síkban készítette el, de több rajzából nyilvánvaló, hogy elgondolkodott műveinek háromdimenziós lehetőségeiről is. Doris Schattschneider – Wallace Walker M. C. Escher kaleidociklusok című könyvében található kaleidoszkópszerűen kialakított geometriai formák Escher műveinek továbbfejlesztett változatai. Rövid tájékoztató, bevezető előadás után a résztvevők megkapják a könyv rajzai alapján elkészített Escher mintákkal díszített platóni testek és kaleidociklusok síkbeli hálóját. Ezeket kivágják, összeragasztják és így elkészítik a háromdimenziós formákat. Gondosan tanulmányozzák őket, játszanak velük, s közben összefüggéseket, izgalmas meglepetéseket fedeznek fel.

3. műhely: SZÁMÍTÓGÉPES LÁTVÁNYMATEK: POLIÉDEREK MODELLEZÉSE
Dr. Szilassi Lajos (Szegedi Tudományegyetem) műhelye DIÁKOKNAK

Helyszín: -
Résztvevők száma: 15-20 fő

A foglalkozás példát szolgáltat arra, hogy az Euler3D térgeometriai szerkesztőprogrammal (http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPeuler3d.php)  miként lehet érdekessé, élményszerűvé tenni a tér-(és sik-)geometriai ismeretek elsajátítását, megteremtve az önálló felfedezés, alkotás örömét. Ez a rendkívül jó didaktikai érzékkel elkészített, egyszerűen kezelhető program kiváló lehetőséget nyújt a kreativitás fejlesztésére minden korosztály számára, az általános iskola alsó tagozatától a középiskoláig, sőt a felsőoktatásig. A program jó néhány lehetőségét az órán felvetett és közösen megoldott feladaton keresztül mutatjuk be, miközben az ÉlményMűhely kiállításán is megtekinthető Szilassi-poliéderek világába is bepillantást nyerünk. A műhelyt a nemzetközi tudományos szenzációként értékelt poliéderek felfedezője, Szilassi Lajos vezeti.

4. műhely: GEOMETRIA 3D-BEN

Dr. Nagy Gyula (Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok , Szent István Egyetem Ybl Miklós Építészeti Kar) műhelye DIÁKOKNAK
Helyszín: -
Résztvevők száma: 15-20 fő

Nagy Gyula, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, a KöMaL főszerkesztőjének műhelyén megismerkedünk a platóni testek meghatározásának, létezésének, konstruálásának rejtelmeivel. Bevezetőt kapunk a szabályos, félig-szabályos testek élszerkezetének gyakorlati megvalósításába. 3D szerkesztésekbe, valamint testek csonkolással történő létrehozásába. Kapcsolódó KöMaL feladatokat oldunk meg. Megismerkedünk a testek tulajdonságaival, felhasználhatóságukkal, számítógépes grafikai eszközökkel történő megszerkesztésükkel, a valós világ modellezésével.

 
5. műhely: BÍROD LOGIKÁVAL? – AVAGY JÁTÉKOS LOGIKAI FELADATOK TÉRBEN, SÍKBAN ÉS SZÓBAN

Oláhné Téglási Ilona (EKF Matematika és Informatika Intézet) műhelye DIÁKOKNAK
HELYSZÍN: C 203

A műhely keretében lehetőséged lesz kipróbálni magad térbeli logikai játékok (ördögkeresztek, lakatok, kockakígyók, stb.) megoldásában. Ezen kívül gyufaszálas feladványok, síkidomok átdarabolása és egyéb érdekes „rajzolós” és „kivágós” feladat megoldásán is gondolkodhatsz, valamint sok-sok játékos logikai feladattal várunk kisebbeket és nagyobbakat. A helyes megoldásokért természetesen jutalom jár!

6. műhely: AZ ISMÉTLŐDŐ MINTÁZATOK ÉS EZEK MATEMATIKÁJA AZ EURÁZSIAI
MŰVÉSZETEKBEN, ÓKORI RÉGÉSZETI LELETEKEN

Dr. Bérczi Szaniszló (ELTE TTK Fizika Intézet, Anyagfizika Tanszék) műhelye DIÁKOKNAK
Helyszín: -
Résztvevők száma: 20 fő

Az ismétlődő mintázatok minden anyagokat földolgozó technológiában fontosak. Az egyforma elemeket összekapcsoljuk, és e munka minta is születik. Ezek a minták egyre összetettebbek lesznek, ha egyre változatosabb összekapcsolási módokat találunk ki. Megfigyeljük a szövés, a láncing készítés, a rátétes szőnyeg, de a falrakás, a padló és kerítés építés mintázatait is. Ilyen összetettebb mintázatok az ókori eurázsiai népek díszítőművészetében már megtalálhatók. Eurázsiából bemutatunk sajátos díszítőművészeti szerkezeteket. Közben azonban kirándulást is teszünk az eurázsiai művészetek csodálatos világában.

7. műhely: KÍSÉRLETEZÉS SÍKON, GÖMBÖN, FÉLGÖMBÖN

Dr. Lénárt István (ELTE TTK) műhelye DIÁKOKNAK
Helyszín: -
Résztvevők száma: 20 fő

A műhelyen megvizsgáljuk az euklideszi, gömbi és hiperbolikus geometria néhány alapfogalmát. Eszközeink: természetes és mesterséges modellek, szerkesztőeszközök, számítógépes játékok, tapasztalás, beszélgetés, és értelmes, alkotó vita.

8. műhely: GONDOS-MŰHELY ÉS JÁTSZÓHÁZ KIRAKÓKKAL
Gondos Gábor könyvtáros, autodidakta játéktervező műhelye DIÁKOKNAK

Helyszín: -
Résztvevők száma: 15-20 fő

A résztvevők megismerkedhetnek a műhelyvezető által tervezett egyedi, körívekkel határolt kirakójátékokkal, az úgynevezett Gondos-készletekkel. E játékoknak több megoldásuk is van, ezért a kaleido-kirakók csoportjába tartoznak. A foglalkozás első részében felfedezzük a kirakók matematikai elveit, ezután szabad játék következik. Ha valaki a játék helyett saját kirakót szeretne létrehozni, erre is adódik lehetőség. A tervezés egybevágó, egyenlő oldalú háromszögekből összeállítható hatszögekre jellemző néhány alapvető geometriai szabályon alapul, hasonlóan M. C. Escher bizonyos munkáihoz. Az organikus, girbegurba formák mögött felfedhető a szikár háromszög-hatszög struktúra, amely az egyes elemek különféle kompozíciókba rendezését teszi lehetővé. A foglalkozás segíti az egyenlő oldalú háromszögekre jellemző geometriai szabályok, valamint a síkkitöltő formák logikájának megértését, fejleszti a kombinációs készséget és a fantáziát. A műhelyvezető egyedi kirakójátékai az ÉlményMűhely rendezvények figyelemre méltó szereplői, amelyekre immár a nemzetközi szakma is felfigyelt: Gondos tudományos-művészeti csempeterveit a Bridges Pécs 2010 Világkonferencia nemzetközi zsűrije és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. harmadik helyezéssel jutalmazta.

9. műhely: A POLIUNIVERZUM
Saxon Szász János (képzőművész) – Dárdai Zsuzsa (művészetkritikus) – Kis Gábor (atomfizikus) műhelye DIÁKOKNAK

Helyszín: -
Résztvevők száma: 20 fő

A polidimenzionális síkfestészet geometrikus alapelemeit felhasználó és továbbfejlesztő játékcsaláddal újszerű művészeti látásmódot viszünk az óvodákba, iskolákba és az emberek mindennapjaiba. A POLIUNIVERZUM játékcsalád, készségfejlesztő eszköz segítségével megláthatjuk a természet organizmusaiban – vagy akár az emberi társadalom infrastrukturális növekedésében fellelhető összefüggéseket a nagy, a kicsi és a még kisebb között, miközben megtaláljuk valóságos helyünket a valóságos világmindenségben. Ez az újszerű játékcsalád ugyanakkor nemcsak készséget fejleszt, nemcsak vizuális-esztétikai élményt nyújt, hanem a tudományos világképet is tágítja, mivel egy különleges matematikai arányrendszeren, a léptékváltásos szimmetrián alapul. Útkeresés a mikro- és a makrovilágokat összekötő hálózatban, megpihenés a tizenhat-hatvannégy-kettőszázötvenhat stb. lábú dimenziószéken, lépésről-lépésre a Dimenziósakk mezőin: kalandozás Saxon PoliUniverzumában…
Figyelem! Május 14-én, Polidimenzionális palántázás című programunk keretében a Poliuniverzum Játékcsalád fő elemeit el is ültetjük az egri főiskola parkjában!

Figyelem! Május 14-én, Polidimenzionális palántázás című programunk keretében a Poliuniverzum Játékcsalád fő elemeit el is ültetjük az egri strandon! Gyere el Te is, palántázzunk, piknikezzünk együtt minél többen. A palántázást zenével kíséri: DJ SUPERSTEREO!

10. műhely: Interaktív tárgyak a művészet, a tudomány és a játék határán – minden korosztálynak

Kelle Antal Artformer műhelye DIÁKOKNAK
Helyszín: -
Résztvevők száma: 20 fő

„Véleményem szerint az emberi kíváncsiságot, a fel- és megismerést olyan eszközök segítségével elégíthetjük ki a legjobban, amelyeknél az ösztönös és >>érdek nélküli<< játékosságunkra alapozunk. A fizikai – matematikai és más természettudományi ágak számtalan ilyen kiaknázatlan lehetőséget hordoznak. Bizonyos megszokott paraméterek megváltoztatása, a formák >>organikusan absztrakt<< kialakítása kísérletezésre ösztönöz, illetve a művészi sejtelmességbe kalauzol bennünket. Így születnek az Artformer tárgyak, plasztikák. A műhely során lehetővé válik az Arformer interaktív plasztikák >>testközeli<< megismerése, az ezekkel való játékos foglalkozás.”
Kelle Antal Artformer

11. műhely: Ritmika Aritmetika Műhely, avagy HOZD A DOBOD ÉS A RITMUST, MERT: EGYÜTT DOBOLUNK!

Dobműhely Muzsai István festőművész (www.theycom.hu) vezetésével és Laskai Viktorral (DJ SUPERSTEREO) DIÁKOKNAK

Helyszín: -
Résztvevők száma: 20 fő

A dob a világ legősibb és legegyszerűbbnek tűnő hangszere. Úgy gondolnánk (fizikai síkon) elegendő jó ritmusban ütögetni és már dobolunk is. De gondoljunk bele, hogy van-e más olyan hangszer, aminek a hangja képes tömegeket hipnotikus-táncolós állapotba hozni? Ez pedig már egy metafizikus dimenzió, a 3 dimenziós Valóságunkon túl létező. Műhelyünk azt kutatja, hogy melyek azok a lehetséges ritmusok és azok kombinációi, melyek létre tudnak hozni egy olyan felharmonikus zengést, amely a dobolás mágikus erejét érzékeltetni képes. Mivel a zene (Sztravinszkij szerint) az Idő permutációja, a dobolást ritmikáját lehet aritmetikai síkon is elemezni. Ha például egyik dobos (vagy kéz) másodpercenként 3 taktust üt, míg a másik 4-et, akkor a két ritmus találkozik egy harmadik ritmusban, minden (3×4=)12. taktusban. Ha pedig 3, 4 vagy 5 dob is együtt játszik, akkor ez a számtan is bonyolultabb lesz, ám létrejöhetnek olyan felharmonikus rezgések, melyeket bár senki sem játszik, mégis hallhatóak, érezhetőek. Ez a tudás 2000 éve még ismert volt hazánkban, hiszen segítségével gyógyítottak híres regölő táltosaink. És ha valami egykoron létezett, akkor azt korunkban is újra fel lehet fedezni.

12. műhely Flexagon-Műhely
Körtesi Péter (Miskolci Egyetem) foglalkozása DIÁKOKNAK
Helyszín: -
Résztvevők száma: 20 fő
A műhely célja néhány egyszerű flexagon, a tetra-tera flexagon és a hexa-hexaflexagon bemutatása, és kipróbálása a diákok bevonásával. Az alakzatokra vonatkozó matematikai leírásokból merítünk a szükséges matematikai tudnivalók feltérképezésében, de a műhely lényege az, hogy előképzettség nélkül is élvezhető matematikai játékokba vonjunk be minden résztvevőt.

11.10 – 11.30 Pogácsa & Tea-szünet

11.30 – 12.10 A JÁTÉKOK JÁTÉKA: A JÁTÉKELMÉLET MATEMATIKÁJA SZERENCSÉJE, NYERTESEI

Pálffy László Pro-Ludo díjas matematikus játékos matematikai vetélkedője DIÁKOKNAK
Helyszín: C 124

Összefoglaló: A közösségteremtő játékok többségében jelen van a szerencse. A szerencse beépítése és megfelelő szabályozása révén a közösség hatékonyabban, boldogabban játszik együtt, tanul meg együttműködni. Történelmünk elmúlt korszakait játékokkal elevenítjük meg és játékok segítségével pillantunk be a várható jövőbe is. A résztvevők válaszaikkal, választásaikkal döntéseket hoznak. A jobb döntéseket hozók nyereményekben részesülnek, a többiek pedig fontos tapasztalatokkal gazdagodnak.

A nyeremények Pálffy László által személyesen válogatott ajándékok, valamint szponzoraink, a Cser Kiadó és a budapesti Holnembolt játékbolt felajánlásai.

12.10 – 12.20 TANULJ EGERBEN! BEMUTATKOZIK AZ EGRI ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

Helyszín: C 124

12.20 – 12.30 A „MATEK A ZÖLDBEN” PÁLYÁZAT DÍJAINAK ÁTADÁSA

Helyszín: C 124

12:30 – Közös séta a KEPES / OROSZ / SAXON / KAPITÁNY: AZ INTERDISZCIPLINARITÁS ESZTÉTIKÁJA című kiállítás helyszínére (Vitkovics-ház), és a kiállítások megtekintése a művészek társaságában.

HELYSZÍN: Vitkovics-ház, Széchenyi u.55.

18.00 – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ KEPES / OROSZ / SAXON / KAPITÁNY: AZ INTERDISZCIPLINARITÁS ESZTÉTIKÁJA

A kiállítás kurátora: Fenyvesi Kristóf (Jyväskyläi Egyetem, ÉlményMűhely – Ars Geometrica – Bridges Organization)

Kepes György életműve a határok bátor átlépésére biztat. Arra, hogy tanuljunk meg gondolkodva látni és látva gondolkodni és folyvást keressük a kapcsolatokat egymás és a világ különféle módon értelmezhető jelenségei között. Gondolkozzunk együtt önmagunkról, lehetőségeinkről, erőforrásainkkal és eszközeinkkel igyekezzünk megfelelően gazdálkodni, használjuk azokat boldogulásunkra, és legfőképpen pedig, leljük örömünket mindabban, ami közös szemlélődésünk és értelmes tevékenységünk nyomán létrejött.

AZ INTERDISZCIPLINARITÁS ESZTÉTIKÁJA című kiállításon Kepes György sokoldalú tevékenységének felvillantása mellett, olyan kortárs alkotók műhelyébe hívjuk meg a közönséget, akik az eleven művészi inspiráció és az izgalmas tudományos sejtések örömét komoly mesterségbeli tudással ötvözve, játékra, felfedezésekre hívják a befogadót.
A számos nemzetközi elismeréssel és nemrégiben Kossuth-díjjal is kitüntetett Orosz István képzőművész munkásságára már a világ minden táján felfigyeltek. Önálló grafikai lapjait gyakran archaizáló formai elemek, művészettörténeti utalások, stílusidézetek, illetve játékos önreflexiók rokonítják a posztmodern törekvésekkel. Szívesen kísérletezik a téri illúziókeltés megjelenítésére kifejlesztett perspektivikus ábrázolás túlzásaival, az anamorfikus ábrázolás technikájának megújításával, valamint optikai paradoxonokkal.

A művészet, a tudomány és az oktatás rendkívüli találkozásának jegyében fogant Saxon Szász János sokrétű részvétele az I. Egri Matematikai-Művészeti Napok programjában. A leleményes Poliuniverzum Játékcsalád emlékezetes alapformái az ÉlményMűhely foglalkozásain, az Ars Geometrica konferencián, a Vitkovics-ház kiállítóterében, valamint az egri strandon, színes virágok formájában elültetve is megjelennek. Saxon Poliuniverzuma a mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti átjárhatóságot teszi átélhetővé, az alkotás és a játék örömével egyidejűleg. A szabályokat mindenki maga alakítja a saját tudásának és elképzeléseinek megfelelően, ezért szabadon és nem az iskolai tanulás kényszerének engedelmeskedve mélyülhetünk el a formák és színek felfedezésében.
Kapitány András munkaeszköze a számítógép: a komputer és a 3D animációs program által generált virtuális tér, s az ebben elhelyezkedő, más által készített, kisajátított művek modellvilágának belső, „szubjektív” viszonyait vizsgálja. Kapitány terébe lépve, lábunk alatt megremegnek az ismeretelméleti alapok, feltételes módba kerülnek magyarázataink: a világ megváltozik attól, hogy nézzük…

A kiállításmegnyitó programja:

  • Kamaramuzsika Juhász Tibor (gitár) és Egri-Nagy Attila (hegedű) az Eszterházy Károly Főiskola Matematika és Informatika Intézetének oktatóival.
  • A kiállítást megnyitják Dr. Jouko Koskinen, a Helsinki Heureka Központ fejlesztési igazgatója, az Aalto Egyetem professzora és Dárdai Zsuzsa művészetkritikus
  • ÚTVESZTŐK: VÁLOGATÁS OROSZ ISTVÁN ANIMÁCIÓS FILMJEIBŐL 

    A bemutatásra kerülő filmek: Mind the Steps! (Vigyázat, lépcsö!) 1989; The Garden (A kert) 1993;  Cry! Sírj! 1995; Faces (Arcok) 1998; Black Hole – White Hole (Fekete lyuk – fehér lyuk) 2001; Time Sights (Az idö látképei) 2004; Mazes (Útvesztők); Chess! (Sakk!) 2010

A programon a részvétel ingyenes!

A kiállítás megtekinthető: május 14 – június 1. Naponta 10-16 (vasárnap kivételével).

TOVÁBBI KIÁLLÍTÁSOK:
AZ ÉLMÉNYMŰHELY UTAZÓ KIÁLLÍTÁSA

(Kurátor: Fenyvesi Kristóf / Galériavezető: Szabó Ildikó)

Megtekinthető: 2011. MÁJUS 13 – JÚNIUS 1-IG

Az ÉlményMűhely egyre növekvő matematikai-művészeti gyűjteményében a világ művészeti-tudományos élvonalának csaknem 80 alkotása található, az egri közönség ezekből láthat reprezentatív válogatást. Az ÉlményMűhely Utazó Múzeumának darabjai az ÉlményMűhely rendezvények kulcsfontosságú szereplői. Sokoldalúan szemléltethető általuk a matematikai gondolkodás kulturális, művészeti, építészeti és interdiszciplináris beágyazottsága.

HELYSZÍN: ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA, C épület emeleti aula

MATEK A ZÖLDBEN: ÜLTESD EL – ALKOSD MEG – FEDEZD FEL!

Megtekinthető: 2011. MÁJUS 13 – JÚNIUS 1-IG

Az ERDŐK NEMZETKÖZI ÉVE jegyében az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kara, az ÉlményMűhely Mozgalom és az Ars Geometrica nemzetközi közössége 2011 márciusában pályázatot hirdetett általános- és középiskolás diákok, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók számára. A cél a MATEMATIKA ÉS GEOMETRIA A TERMÉSZETBEN téma rajzos, fényképes megragadása volt, minél élményszerűbb, személyesebb, kreatívabb megközelítésben. A pályázók ügyeltek arra, hogy alkotásaik elkészítése során is óvják a természeti értékeket.

HELYSZÍN: ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA, C épület emeleti aula

SZILASSI-POLIÉDEREK

Megtekinthető: 2011. MÁJUS 13 – JÚNIUS 1-IG

Szilassi Lajos első poliéderét Martin Gardner, a Scientific American folyóirat matematikai rovatának a vezetője nevezte először Szilassi-poliédernek 1978-ban, s az azóta ezen a néven vált széles körben ismertté. 1997-ben a New York-i Rockefeller alapítvány az erről készült tömör bronz térplasztikát – mint a kreativitás szimbólumát – adományozta díjazottjainak. A kiállításon is bemutatott egyik poliéderhez hasonló, ugyancsak rozsdamentes acélból készült, több, mint 1 méteres térplasztikát 2002-ben állították fel a XVII. századi nagy francia matematikus, Pierre Fermat szülőházában berendezett matematikai múzeumban. Ennek a matematikai konstrukciónak a felfedezése indította el azokat a számítástechnikai eszközöket igénylő matematikai vizsgálatokat, amelyek kiteljesedésére csak az utóbbi időkben váltak adottá a technikai feltételek. Ezért mondhatjuk azt, hogy az itt bemutatott konstrukciók nem a szabadon szárnyaló „művészi szabadság”, hanem komoly matematikai hátteret felhasználó kutatómunka eredményeként jöttek létre. Úgy is fogalmazhatunk, hogy jelen esetben nem csak az alkotó a kreatív, hanem maga a matematika az.

HELYSZÍN: ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA, C épület emeleti aula

KELLE ANTAL ARTFORMER: HELIX. INTERAKTÍV TÁRGY, 2000.

Megtekinthető: 2011. MÁJUS 13-14.

Lehet-e valami egyszerre absztraktan geometrikus es burjánzóan organikus?
Netán szimbolikusan emberi? Próbáld ki! Manuális és virtuális ismerkedési
lehetőség egy első ránézésre szabályos kúpnak tűnő, átalakítható tárggyal.
HELYSZÍN: ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA, C épület emeleti aula