szeptember 1, 2009

Startégia, Küldetés

Karunk, az Eszterházy Károly Főiskola  Természettudományi Kara  elhatározta korábbi kari stratégiájának megújítását. Ennek érdekében megtörtént a kari működés és tevékenységek helyzetelemzése, melyhez kapcsolódóan SWOT-analízist is készítettünk. Megfogalmaztuk küldetésünket, melynek alapján – a helyzetelemzést is figyelembe véve – megalkottuk jövőképünket. Stratégiai céljainkat műhelymunkák során véglegesítettük, és indikátortáblát dolgoztunk ki elvárt eredményeink méréséhez. „Céltalan hajósnak nem kedvez a szél.” (görög mondás) – Az átalakuló európai felsőoktatási térségben Karunknak is szükséges reagálni a változásokra, és céljainkat az elvárásokhoz és lehetőségekhez mérten újradefiniálni.

Kari stratégiánk összefoglalója azoknak a lépéseknek, melyeket a közeljövőben meg kell tennünk, illetve amely irányokba el kell mozdulnunk. Az egyes feladatok bővebb kifejtése kulcsot ad kezünkbe közös életünkhöz és ahhoz az európai egyetemi kultúrához, amelynek évszázadok óta részesei vagyunk. Gyökereink gróf Eszterházy Károly egri püspök líceumi álmához nyúlnak vissza. Ma is mélységes a hitünk abban, hogy van helyünk Európa oktatási térképén.

Letöltés: EKF stratégia füzet