Rendhagyó Földrajz Órák

1. Az ásványvilág csodái

A Földön valamivel több, mint 4200 féle ásvány fordul elô. Ezek megismerése, bemutatása a cél.

2. Beszélő kövek

A kőzetek megjelenése, szerkezete, szövete, színe, a belőlük, rajtuk kialakult formák utalnak a keletkezési körülményekre. Legyenek azok akár magmás, üledékes vagy átalakult kőzetek, jellegzetességeik alapján megállapítható hol, miféle környezetben képződtek, hogyan alakult a sorsuk kialakulásuktól a mai állapotig.

3. Magyarországi vulkánok

A földtörténeti múltban, számos esetben működtek vulkánok hazánk földjén. Az óra keretében bemutatásra kerül az, hogy mikor, hol, hogyan működtek ezek a vulkánok, és mi utal egykori tevékenységükre.

4. Kirándulás egy működő tűzhányóba

A vulkánok szépek, hasznot hajtanak, kárt okoznak.

5. Vándorló kontinensek nyomában

Mi készteti mozgásra a kontinenseket? Hogyan történik az elmozdulás? Mi játszódik le ezen mozgások során? Ezekre a kérdésekre ad választ ez a lemeztektonikáról szóló óra.

6. Óceánok, tengerek nyomában hazai tájakon

Számos példán keresztül kerül bemutatásra az, hogy Magyarország földjén gyakoriak a földtörténeti múlt tengereire utaló képződmények.

7. Bontsunk fel egy napkonzervet!

A kőszén keletkezéséről szól ez a rendhagyó óra.

8. Mamutvadászaton

Jégkorszaki tájakon mamutvadászokkal tartunk. Végigkísérjük a vadászat egyes fázisait és a zsákmány feldolgozását. Közben megismerkedhetünk az eljegesedést kiváltó okokkal és a jégkorszak jellegzetes élővilágával.

9. A turistákra leselkedô természeti és társadalmi veszélyek.

10. A spagettitôl a madártávlatig

A térinformatika a bennünket körülvevô világot a digitális modellek nyelvére fordítja le. A hallgatóság elôtt alakul ki vonalak halmazából egy látványos, háromdimenziós modell, s láthatóvá válik, hogy ennek létrehozása korántsem olyan bonyolult, mint azt elsôre gondolnánk.

11. Szomszédolás a Naprendszerben

A Naprendszer a Világegyetem hozzánk legközelebbi részét alkotja, amely a modern űrkutatásnak köszönhetôen szinte megfogható közelségbe került. Űrszondák pásztázzák az ismeretlent: feltárulnak a bolygók, holdak és más égitestek titkai. Utazást teszünk többek között az Io kénköves pokoli tájától a fagyott jégvilágokon (pl. Ganymedes) át a Mars és a Titán szinte már Földet idézô vidékein.

12. Azért a víz az úr…

Mindenki játszott már ifjúkorában a homokozóban, s arra is sokan odafigyelnek, hogy az esô milyen változásokat okoz a felszínen, milyen mintázatot hagy mag után. A folyóvizes terepasztalon láthatóvá tesszük, hogyan mozog a víz, rombol vagy épít, s rácsodálkozunk, hogy a bennünket körülvevô formák nagy méretekben hasonlóképpen jönnek létre. A hallgatóság maga is alakíthatja a terepasztal miniatűr világát.