szeptember 2, 2009

Vállalatok

Előszó

A természettudományok évszázadok óta erőteljesen formálják mindennapi életünket. Lehet, hogy nem minden esetben vagyunk aprólékosan tájékozottak, de a nagy útjelző egyéniségeket szerte a világon mindenki ismeri. Ha Leonardo da Vinci, Sir Isaac Newton vagy éppen Charles Darwin nevét halljuk, tudjuk, hogy nélkülük sokkal kevesebbet értenénk a világból. Newton idejében még természetfilozófusok szemlélték kutatóan a világot, a huszadik század kezdetén már a szaktudományok szűk ösvényeit járják a kutatók. Ekkortájt kezdi igazán érdekelni a nagy közönséget, hogy mit is csinálnak a tudósok kicsiny boszorkánykonyhájukban…

Aztán rádöbbentünk, hogy a természettudományok mélységeinek megértéséhez állhatatos munka és szilárd kitartás szükséges. Sokan úgy vélik, hogy maradjon meg ez a tudás az egyetemek kapuján belül és próbáljuk csak élvezni a vívmányait.
A 80-as években aztán megdöbbentő tanulmányokkal állnak elő a tudósok, a Római Klub jelentései Földünk értelmesebb kihasználására és egy átgondoltabb életre figyelmeztetnek. Kiderül, hogy felelősök vagyunk sorsunkért, a felelősség nyelve a természettudomány. Ezzel párhuzamosan a fiatalok elhúzódnak a természettudományoktól és másfajta hangsúlyok kelnek életre. 2007 nyarán elkészül egy Európai uniós jelentés, amely a politikai döntéshozókat szembesíti azzal, hogy a számolási készség, a matematikai és digitális kompetenciák, valamint a természettudományok megértése nélkülözhetetlen a tudásalapú társadalomban való teljes értékű részvételhez és a modern gazdaságok versenyképességéhez. Megállapítják azt is, hogy a természettudományos oktatás állapota az EU-ban egyre aggasztóbb. Olyannyira, hogy már az unió magas szaktudást igénylő iparvállalatai is kongatják a vészharangot attól félve, hogy néhány éven belül súlyos munkaerőhiánnyal kell szembenézniük. Ismert tényként kell kezelnünk, hogy a természettudományok oktatása nem kellőképpen szolgálja és tartja fenn a természet iránti kisgyermekkori kíváncsiságot.
Az Eszterházy Károly Főiskola ,, EKF a Természettudás Főiskolája” címmel 140 milliós pályázatot nyert. A projekt célja, hogy megpróbáljunk elmozdulni az aggasztónak nevezhető
helyzetből. 30 hónapon keresztül tevékenykedünk majd, az eddigiektől is erőteljesebben, hogy végre elindulhassunk egy szebb jövő felé.

A egyik legfontosabb csapásirány, az oktatás és a régió vállalatai elvárásainak összefésülése. Szeretnénk, ha a diákok olyan tudományos munkákat készítenének, céges szerepvállalással, aminek kézzelfogható eredménye van. Ugyanakkor ténylegesen el kívánunk mozdulni a gyakorlatorientált képzések irányában, amit a jövőbe vetett mély hit tesz hitelessé.

Dr. Liptai Kálmán (a Természettudományi Kar dékánja)

Az együttműködés tervezett formái:

  • Természettudományos adatbázis
  • OTDK-kutatási projektek diákokkal
  • Természettudományos szakkiállítás
  • Botanika hete