Kiállítások – I. Egri Matematikai-Művészeti Napok 2011

KEPES / OROSZ / SAXON / KAPITÁNY: AZ INTERDISZCIPLINARITÁS ESZTÉTIKÁJA

Kiállításmegnyitó időpontja: május 13. 18.00

HELYSZÍN: Vitkovics-ház, Széchenyi u.55.

A kiállítás kurátora: Fenyvesi Kristóf (Jyväskyläi Egyetem, ÉlményMűhely – Ars Geometrica – Bridges Organization)

Kepes György életműve a határok bátor átlépésére biztat. Arra, hogy tanuljunk meg gondolkodva látni és látva gondolkodni és folyvást keressük a kapcsolatokat egymás és a világ különféle módon értelmezhető jelenségei között. Gondolkozzunk együtt önmagunkról, lehetőségeinkről, erőforrásainkkal és eszközeinkkel igyekezzünk megfelelően gazdálkodni, használjuk azokat boldogulásunkra, és legfőképpen pedig, leljük örömünket mindabban, ami közös szemlélődésünk és értelmes tevékenységünk nyomán létrejött.

AZ INTERDISZCIPLINARITÁS ESZTÉTIKÁJA című kiállításon Kepes György sokoldalú tevékenységének felvillantása mellett, olyan kortárs alkotók műhelyébe hívjuk meg a közönséget, akik az eleven művészi inspiráció és az izgalmas tudományos sejtések örömét komoly mesterségbeli tudással ötvözve, játékra, felfedezésekre hívják a befogadót.

A számos nemzetközi elismeréssel és nemrégiben Kossuth-díjjal is kitüntetett Orosz István képzőművész munkásságára már a világ minden táján felfigyeltek. Önálló grafikai lapjait gyakran archaizáló formai elemek, művészettörténeti utalások, stílusidézetek, illetve játékos önreflexiók rokonítják a posztmodern törekvésekkel. Szívesen kísérletezik a téri illúziókeltés megjelenítésére kifejlesztett perspektivikus ábrázolás túlzásaival, az anamorfikus ábrázolás technikájának megújításával, valamint optikai paradoxonokkal.

A művészet, a tudomány és az oktatás rendkívüli találkozásának jegyében fogant Saxon Szász János sokrétű részvétele az I. Egri Matematikai-Művészeti Napok programjában. A leleményes Poliuniverzum Játékcsalád emlékezetes alapformái az ÉlményMűhely foglalkozásain, az Ars Geometrica konferencián, a Vitkovics-ház kiállítóterében, valamint az egri strandon, színes virágok formájában elültetve is megjelennek. Saxon Poliuniverzuma a mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti átjárhatóságot teszi átélhetővé, az alkotás és a játék örömével egyidejűleg. A szabályokat mindenki maga alakítja a saját tudásának és elképzeléseinek megfelelően, ezért szabadon és nem az iskolai tanulás kényszerének engedelmeskedve mélyülhetünk el a formák és színek felfedezésében.

Kapitány András munkaeszköze a számítógép: a komputer és a 3D animációs program által generált virtuális tér, s az ebben elhelyezkedő, más által készített, kisajátított művek modellvilágának belső, „szubjektív” viszonyait vizsgálja. Kapitány terébe lépve, lábunk alatt megremegnek az ismeretelméleti alapok, feltételes módba kerülnek magyarázataink: a világ megváltozik attól, hogy nézzük…

A kiállításmegnyitó programja:

  • Kamaramuzsika Juhász Tibor (gitár) és Egri-Nagy Attila (hegedű) az Eszterházy Károly Főiskola Matematika és Informatika Intézetének oktatóival.
  • A kiállítást megnyitják Dr. Jouko Koskinen, a Helsinki Heureka Központ fejlesztési igazgatója, az Aalto Egyetem professzora és Dárdai Zsuzsa művészetkritikus
  • ÚTVESZTŐK: VÁLOGATÁS OROSZ ISTVÁN ANIMÁCIÓS FILMJEIBŐL

A bemutatásra kerülő filmek: Mind the Steps! (Vigyázat, lépcsö!) 1989; The Garden (A kert) 1993;  Cry! Sírj! 1995; Faces (Arcok) 1998; Black Hole – White Hole (Fekete lyuk – fehér lyuk) 2001; Time Sights (Az idö látképei) 2004; Mazes (Útvesztők); Chess! (Sakk!) 2010

A programon a részvétel ingyenes!

A kiállítás megtekinthető: május 14 – június 1. Naponta 10-16 (vasárnap kivételével).

Orosz István: Látszattani leckék kamarakiállítás

2011. május 13 – Június 3-ig
Helyszín: Vitkovics-ház, Eger, Széchenyi u. 55.
Megnyitó: 2011. május 13., 18.30

A számos nemzetközi elismeréssel és nemrégiben Kossuth-díjjal is kitüntetett Orosz István képzőművész munkásságára már a világ minden táján felfigyeltek. Önálló grafikai lapjait gyakran archaizáló formai elemek, művészettörténeti utalások, stílusidézetek, illetve játékos önreflexiók rokonítják a posztmodern törekvésekkel. Szívesen kísérletezik a téri illúziókeltés megjelenítésére kifejlesztett perspektivikus ábrázolás túlzásaival, az anamorfikus ábrázolás technikájának megújításával, valamint optikai paradoxonokkal.

Saxon Szász János: Poliuniverzum kamarakiállítás

2011. május 13 – Június 3-IG
Helyszín: Vitkovics-ház, Eger, Széchenyi u. 55.
Megnyitó: 2011. május 13., 18.30

A művészet, a tudomány és a pedagógia rendkívüli találkozása Saxon Szász János sokrétű részvétele az I. Egri Matematikai-Művészeti Napok programjában. A Poliuniverzum Játékcsalád az ÉlményMűhely foglalkozásain, az Ars Geometrica konferencián, valamint az egri főiskola parkjában, virág-alakban elültetve,  a mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti átjárhatóságot teszi átélhetővé a játék örömével egyidejűleg. A szabályokat mindenki maga alakítja saját tudása szintjén, ezért szabadon és nem az iskolai tanulási kényszerrel mélyülhet el a formák és színek felfedezésében. A gyerekeknek, diákoknak és felnőtteknek egyaránt izgalmas kamarakiállítás a képeket, mint műalkotásokat és a játékot, mint a művész képi világának tárgyi csúcsformáját mutatja be.

  

Az élményműhely utazó kiállítása

2011. május 13 – Június 3-IG
Helyszín: EKF C épület emeleti galériája, Eger, Leányka u. 4.
Megnyitó: 2011. május 13.
Kurátor: Fenyvesi Kristóf Galériavezető: Szabó Ildikó

Az ÉlményMűhely egyre növekvő matematikai-művészeti gyűjteményében a világ művészeti-tudományos élvonalának csaknem 80 alkotása található, az egri közönség ezekből láthat reprezentatív válogatást. Az ÉlményMűhely Utazó Múzeumának darabjai az ÉlményMűhely rendezvények kulcsfontosságú szereplői. Sokoldalúan szemléltethető általuk a matematikai gondolkodás kulturális, művészeti, építészeti és interdiszciplináris beágyazottsága.

Maatek a zöldben: ÜLTESD EL – ALKOSD MEG – FEDEZD FEL!

2011. MÁJUS 13 – Június 3-ig
Helyszín: EKF C épület emeleti galériája, Eger, Leányka u. 4.
Megnyitó: 2011. május 13.

Az ERDŐK NEMZETKÖZI ÉVE jegyében az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kara, az ÉlményMűhely Mozgalom és az Ars Geometrica nemzetközi közössége 2011 márciusában pályázatot hirdetett általános- és középiskolás diákok, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók számára. Cél a MATEMATIKA ÉS GEOMETRIA A TERMÉSZETBEN téma rajzos, fényképes megragadása volt, minél élményszerűbb, személyesebb, kreatívabb megközelítésben. A pályázók ügyeltek arra, hogy alkotásaik elkészítése során is óvják a természeti értékeket.

Szilassi-Poliéderek

2011. május 13 – Június 3-ig
Helyszín: EKF C épület emeleti galériája, Eger, Leányka u. 4.
Megnyitó: 2011. május 13.

Szilassi Lajos első poliéderét Martin Gardner, a Scientific American folyóirat matematikai rovatának a vezetője nevezte először Szilassi-poliédernek 1978-ban, s az azóta ezen a néven vált széles körben ismertté. 1997-ben a New York-i Rockefeller alapítvány az erről készült tömör bronz térplasztikát – mint a kreativitás szimbólumát – adományozta díjazottjainak. A kiállításon is bemutatott egyik poliéderhez hasonló, ugyancsak rozsdamentes acélból készült, több, mint 1 méteres térplasztikát 2002-ben állították fel a XVII. századi nagy francia matematikus, Pierre Fermat szülőházában berendezett matematikai múzeumban. Ennek a matematikai konstrukciónak a felfedezése indította el azokat a számítástechnikai eszközöket igénylő matematikai vizsgálatokat, amelyek kiteljesedésére csak az utóbbi időkben váltak adottá a technikai feltételek. Ezért mondhatjuk azt, hogy az itt bemutatott konstrukciók nem a szabadon szárnyaló „művészi szabadság”, hanem komoly matematikai hátteret felhasználó kutatómunka eredményeként jöttek létre. Azt mondhatjuk, jelen esetben nem csak az alkotó a kreatív, hanem maga a matematika az.

KELLE ANTAL ARTFORMER: HELIX. INTERAKTÍV TÁRGY, 2000.

Megtekinthető: 2011. MÁJUS 13-14.

HELYSZÍN: ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA, C épület emeleti aula

Lehet-e valami egyszerre absztraktan geometrikus es burjánzóan organikus?
Netán szimbolikusan emberi? Próbáld ki! Manuális és virtuális ismerkedési
lehetőség egy első ránézésre szabályos kúpnak tűnő, átalakítható tárggyal.