Az axiomatika: költészet, szavak latolgatása

Konferencia Szabó Lajos munkásságáról az egri főiskola Ars GEometrica Galériájában. Szabó Lajos (1902-1967) 1974-50 között tartott szemináriumain az értékelmélet, értékpszichológia, halmazelmélet-kritika, jelelmélet és akkor kidolgozott “nyelvmatézisa” állt
középpontban.

Gondolkodásmódját prizmatikusnak nevezte, ezen a logikai, etikai és esztétikai értékelés elválaszthatatlan, örvényszerű egységét értette. Ennek a felfogásnak a képi lenyomatai az 1954-től készített absztrakt kalligráfiák, amelyekből most az egri Eszterházy Károly Főiskola Ars GEometrica Galériájában látható mintegy negyven darab. A Lélekjelenlét-képek címmel megrendezett tárlat a művészet és tudomány kapcsolatát bemutató tematikus galéria első eseménye. A kiállítás 2011. november 8-án “Az axiomatika: költészet, szavak latolgatása” című egynapos konferenciával zárul. Ezen előadások és azokat követő beszélgetés járja körül a szó-szám-kép hármasegységében gondolkodó és alkotó Szabó Lajos munkásságát.