2010. szeptember 1

Te miből nyernél energiát? Diák-pályázat!

Napjaink nagy gondja, hogy miből nyerjünk energiát az egyre több gép működéséhez, a köz-lekedéshez és a mindennapi élethez. Ahogy eddig tettük, az egyre drágább és bizonytalanabb, az éghajlat megváltozásából pedig egyszer tényleg baj lehet.

Ezért közös gondolkodásra, fantáziánk elengedésére, majd ennek kerek mondatokban (és áb-rákba) terelésére hívjuk a diákokat. Segítsetek kitalálni, hogy miből lehet energiát nyerni!

Az ötlet tartalmában nincs korlát: Szólhat egy otthonról, a városunkról, vagy akár az egész Világról. Azzal se törődjünk, ha a dolog ma még drágább, mint a hagyományos források. Hi-szen a technika értelmes fejlődésével, az ellátás bizonytalanságaival és a környezet romlásá-val a mai ár-viszonyok gyorsan átrendeződnek. Az egyetlen követelmény, hogy a leírt eszköz, vagy módszer még ne legyen megvásárolható Magyarországon.

Egy-egy pályamű terjedelme az illusztrációkkal együtt 1-3 oldal. A diákok pályázhatnak egyénileg, párban, vagy bármely közösség nevében. Egy diák csak egyetlen egyéni pályázatot nyújthat be, de akár több közösségben is közreműködhet, más-más ötletekkel.

A pályázatokat két úton juttathatják el a diákok a Természettudományi Kar szakmai zsűrijéhez:

1. Aki már a Kutatók Éjszakája előtt szeretné kidolgozni, az kérjük, jutassa el pályáza-tát 2010. szeptember 21-én 21 óráig e-mail mellékletben az alábbi címre:

Eszterházy Károly Főiskola
Földrajz Tanszék
foldr@ektf.hu

2. Aki a Kutatók Éjszakája helyszíni rendezvényén (szeptember 24-én) kap erre kedvet, például a „Legyél Te is energiahordozó” akadályverseny egyik állomásán, az a találmányát a helyszínen továbbgondolhatja, és átadhatja az állomás felügyelőjének.

Az otthon- illetve a helyszínen készített művek külön versenyeznek, szükség esetén a pályáza-tokat korosztályonként bontva díjazzuk. Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a Kutatók Éjszakája helyszínén kerül sor, 2010. szeptember 24-én, 15 órakor.

Az eredményeket és a legjobb pályamunkákat a Kutatók Éjszakája honlapján is közzétesszük.

Termékeny ötleteket és jó versenyzést kívánunk!

A szervezők nevében Dr. Mika János professzor

Letölthető pályázati kiírás: Te miből nyernél energiát – felhivas!