Varázstorony vetélkedő döntője

Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Köz-pontja (Varázstorony) az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Heves megyei Csoportja és a Heves megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézmény partnerségével “VARÁZSTORONY VETÉLKEDŐ” címmel versenyt szervez

A verseny célja:

 • A természettudományos tantárgyak kedveltségének növelése;
 • A pályaválasztás segítése a műszaki és természettudományi ismereteket igénylő pályákhoz;
 • Az általános iskolai tanulók bevonása a Varázstorony különböző programjaiba, hogy minél több kisiskolás számára feltárulhasson a természet számukra eddig talán nem ismert érdekes oldala;
 • A környezettudatosság fejlesztése, segítés a környezettel kapcsolatos ismeretek bővítésében, az ezzel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésében;
 • A tanulók motiválása az iskolai tananyag elsajátításához;
 • Minél szélesebb körben ismertté váljon a szabadidő hasznos eltöltésének itteni lehetősége.

Résztvevők:

 • Heves Megye 7. osztályos tanulócsoportjai

A lebonyolítás időrendje:

 • 2010. október-november (első forduló): Minden 7. évfolyamos benevezett osztályközösség szervezetten részt vesz a Varázstorony meglátogatásában. (A részvétel ingyenes!)
  A Varázstorony Vetélkedő első fordulójában a tanulók a Csillagászati Múzeumban megis-merkedhetnek az 1776-ban alapított csillagászati obszervatórium eredeti műszereivel, melyeket Hell Miksa magyar születésű, bécsi császári, királyi udvari csillagász, az akkori idők legjobb bécsi és londoni távcsőkészítő mestereitől rendelte meg. Az ugyancsak 1776-ban készült Camera Obscura-val (sötétkamra, periszkóp), amely nem csak Magyarországon, hanem az egész világon ritkaságnak számít (optikái segítségével a barokk Eger és környéke vetíthető ki a besötétített terem közepén lévő asztalra.)
  A Varázsteremben érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül alapvető fizi-kai jelenségeket tanulmányozhatnak, tudományos „játékokat” játszhatnak. A teremben az in-teraktív kísérletezésen túl a régi fizikai kísérleti eszközökből, és a Bükk hegységből származó kőzetekből, ősmaradványokból álló kiállítást szemlélhetnek meg.
  A Planetáriumi műsorban megismerkedhetnek a Naprendszerrel, a csillagos ég változó arcula-tával (a Hubble űrtávcső felvételeiről).
  A távcsöves bemutatón megismerkedhetnek különböző működési elvű távcsövekkel, és hasz-nálatba is veszik azokat.
  A vetélkedő első és második fordulója között az iskolai csapatokat felkészítő és az érdeklődő tanároknak a fenti programokból bemutatót tarottunk.
 • 2011. február 2. (második forduló): A benevezett osztályok tanulói házi vetélkedőn vesznek részt. Az erre való felkészüléshez a látogatás során a csoportok kapnak egy Varázstoronyról szóló CD lemezt, valamint felhasználható a Varázstorony honlapján megtalálható szöveges, képes, videós információ (www.varazstorony.ektf.hu).

  Az iskolai fordulóhoz, amelyet mindenhol a fenti időpontban kell megtartani, feladatlapot központilag biztosítottunk. Ennek alapján választhatják ki azt a három tanulót, akik az iskolát képviselik majd a döntőn.

 • 2011. március 2. 14.00 óra: Döntő. A döntőt egyéni és csapatversenyben a Főiskola Termé-szettudományi Karán rendezzük meg (Eger, Leányka u. 4). Minden iskolát háromfős csapat képvisel. Az iskolák csapatai egy-egy tablót készítenek el erre az időpontra, ami egyben az iskolai csapat benevezési tárgya, s az arra kapott pontszám a csapatversenyben szerzett pont-számaikhoz hozzáadódik. A tartalmában és esztétikájában arra érdemes tablókból időszakos kiállítást rendezünk be a kar aulájában.

A döntőn a versenyzők és felkészítő tanáraik szórakoztatására fellép egy bűvész és az Fizibusz érdekes kísérleti bemutatójával.

Külsős támogatóink:

ELMÜ
Minden tanulónak és felkészítő tanárának ajándék

FRANCOSKA SOUVENIR KFT.
Kiss Franciska üzletasszony
Fizika túlélőkönyv példatár és megoldások

SALIRIS RESORT Spa & Termálfürdő Egerszalók
Egész napos belépőjegy szauna használattal
23.600,-Ft értékben

DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM
Ismeretanyag a várról és CD

1 st. Ladies Circle Egyesület Eger
Könyvutalványok